Padėkos žodis

Dėkoju visų įmonių, įstaigų ir organizacijų, vadovams, dėkoju visiems geros valios žmonėms, supratusiems, kad tik bendromis pastangomis galima pasiekti tikslą, ir paaukojusiems Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčios smailių atstatymui:

 

UAB SANTECHNIKA vadovui, DIANAI RAILIENEI, MODESTUI KEBLIUI, JUOZUI GAVĖNUI, LINUI VILIUI, JONUI TAUTVILIUI ALEKSIEJUI.

 

Dr. Kęstutis Zaborskas
prezidentas

 

Kamajų plėtros
paramos fondas