Fondo vadovybė

 

Dr. Kęstutis Zaborskas
prezidentas

Kamajų plėtros
paramos fondas
+370 687 32743
info@kamajai.lt